Fysioterapeut

En fysioterapeut behandler skader og sykdom som gir smerte eller nedsatt funksjon i muskel- eller skjelettsystemet. Gjennom kartlegging finner fysioterapeuten ut hvilke muligheter pasienten har til å bli bedre, med behandling og trening.
Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Fysioterapeutstudiet er fireårig der siste året er i turnustjeneste. Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Pasientene blir henvist fra lege, kiropraktor eller annet helsepersonell med henvisningsrett.
Fysioterapeutene hos oss har driftstilskudd fra kommunen som dermed har direkte oppgjør med HELFO. Pasienten får således dekket deler av behandlingen.