Kiropraktor

Kiropraktor er autorisert helsepersonell med 5 års universitetsutdannelse fra godkjent lærested. En kiropraktor fungerer som primærkontakt for pasienter med nerve-, muskel-, og skjelettplager. Dette innebærer at alle kiropraktorer har direkte oppgjør med HELFO, og du som pasient får deler av behandlingen dekket også uten henvisning fra lege.

Kiropraktoren ser pasienter i alle aldre, fra tidlig spedbarnsalder til alderdom. Diagnosen blir stilt på bakgrunn av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagnostiske undersøkelser. Kiropraktoren er spesielt godt på å vurdere funksjonen i hvert enkelt ledd i kroppen, med ryggsøylen som spesialfelt. Det legges også vekt på muskulatur og annet omkringliggende bløtvev.

Kiropraktor har henvisningsrett til bildeundersøkelser (MR,RTG,CT etc.) og kan henvise til spesialist i sekundærhelsetjenesten, samt sykemelde i opptil 12 uker.