Oppsigelse av medlemskap

 

Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig via kontakt@trysilhelseogtrening.no eller ved personlig oppmøte på senteret.

Oppsigelsestiden er 1 måned, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Unntaket er hvis du gir beskjed før den 6. i måneden. Da rekker vi å stoppe forskuddsbetalingen for neste måned, og medlemskapet kan avsluttes ved endt måned.

Å slette avtalegiroen gjelder ikke som oppsigelse, du vil da få tilsendt faktura med fakturagebyr.