Merethe Bekkvang

Fysioterapeut

- Uteksaminert fysioterapeut fra Reha-Zentrum, Berlin 1998
- 100 % driftstilskudd fra Trysil kommune
- Tilleggskurs: Lymfødembehandling, Kinesiotape (se egen info under HELSE)

Merethe har tidligere jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut i Hønefoss, var ansatt ved Reuma-Sol Senteret ved Costa Blancakysten i Spania og som kommunefysioterapet i Trysil. Hun har jobbet ved Trysil Fysioterapi siden 2012.