Katrin Persson

Treningsveileder / Gruppetreningsinstruktør

- Bachelor i Folkehelse – med vekt på fysisk aktivitet (fra 2012)
- Praktisk pedagogisk utdanning – kroppsøving (under utdanning)


Jobbet som frisklivskoordinator i Trysil Kommune. Her har fokuset vært livsstilsendringer med fokus på fysisk aktivitet og kosthold.